Alkuperäinen NASIMO

NASIMO.FIN

 

FI

NASIMO.FIN LTD - tunnettu suomalainen holdingyhtiö, kokoaa yhteen kolme tuotantoyhtiö: LUMA, Futurmama, HOLZ. Aktiivisuus - tuotanto ja myynti vauvoille ja lapsille vuodesta toiseen.
Toimiston rahastoyhtiö sijaitsee Lappeenrannassa, tarkka osoite: NASIMO.FIN
Myllymäenkatu 12, 53550 LAPPEENRANTA, SUOMI.
NASIMO tuotteita tuotemerkillä myy yli 60 myyntikonttorit kaupungeissa Euroopassa, Venäjällä ja IVY-maissa.
Tuotteiden luovuttaminen suoritetaan nykyaikaisimmista tuotantolinjoista Suomessa ja Venäjällä (Pietari), ennen kaupan, kaikki tuotteet on testattu huolellisesti. Lisävoimia mahdollistavat tarpeisiin asiakkaita Euroopassa, Venäjällä, Baltian maihin 100%.
Holding vuosittainen liikevaihto ylittää $ 5 miljoonaa kokonaismäärä työskentelevän henkilöstön -. Yli 400 ihmistä.
Luotettava, helppokäyttöinen, mielenkiintoinen - periaatteet, joka vastaa kaikkiin tuotteisiin NASIMO tilalla.

EN

NASIMO.FIN LTD is a well-known Finnish holding company that unites three production companies: LUMA, Futurmama, HOLZ. Direction of activity - production and sale of goods for newborns and children from year.
The management company office is located in Lappeenranta, the exact address: NASIMO.FIN
Myllymäenkatu 12, 53550 LAPPEENRANTA, FINLAND.
Products under the brand name NASIMO sells more than 60 sales offices in the cities of Europe, Russia and CIS countries.
The products are manufactured on modern production lines in Finland and Russia (St. Petersburg), before going on sale all the products undergoes careful monitoring. The capacities of enterprises allow to meet the needs of buyers from Europe, Russia, the Baltic States and CIS countries by 100%.
The holding's annual turnover exceeds $ 5 million, the total number of employed employees is more than 400 people.
Reliable, convenient, interesting - the principles that correspond to all products of the NASIMO holding.

RU

NASIMO.FIN LTD – известный финский холдинг, объединивший три производственные компании: LUMA, Futurmama, HOLZ. Направление деятельности – изготовление и реализация товаров для новорожденных и детей от года.

Офис управляющей компании располагается в Лаппенранте, точный адрес: NASIMO.FIN

Myllymäenkatu 12, 53550 LAPPEENRANTA, FINLAND.

Продукцию под торговой маркой NASIMO реализует более 60 офисов продаж в городах Европы, России и странах СНГ.

Выпуск изделий осуществляется на современных производственных линиях в Финляндии и в России (Санкт-Петербург), перед поступлением в продажу вся продукция проходит тщательный контроль. Мощности предприятий позволяют обеспечить потребности покупателей из Европы, России, Прибалтики и стран СНГ на 100%.

Годовые обороты холдинга превышают $5 млн., общее число занятых сотрудников – более 400 человек.

Надежно, удобно, интересно – принципы, которым соответствует вся продукция холдинга NASIMO. 

NASIMO.US

FI

 

NASIMO.US yksikkö NASIMO Holding, jonka vastuulla on työskennellä jakelijoiden Yhdysvalloissa, Kanadassa, Meksikossa, Afrikan, Aasian, Australian ja Japanin.

Yhtiön pääkonttori sijaitsee Los Angeles, jossa toimistot ja jakelijoiden 80 maassa. Tuotantopaikat, joka sijaitsee Meksikossa (Monterrey) ja Australiassa (Perth), tuotteet Suomen teknologiateollisuuden yli $ 6 miljoonaa euroa. Vuodessa. Sen tavaroiden lapsille työllistää yli 600 alansa huippuosaajaa eri maista, laatu valvotaan kaikissa vaiheissa työn. Valmiit tuotteet toimitetaan nopeasti asiakkaille kaikkialla maailmassa.

Mielenkiintoinen, nykyaikainen ja käytännöllisiä asioita alla NASIMO tuotemerkki, jota myydään kohtuuhintaan. Nyt tehdä lapsi onnellinen on hyvin yksinkertainen.

EN

NASIMO.US is a subdivision of the NASIMO holding, which is responsible for working with distributors in the USA, Canada, Mexico, countries of the African continent, Asia, Australia and Japan.

The head office is in Los Angeles, and offices and distributors in 80 countries. Production sites located in Mexico (Monterrey) and Australia (Perth), produce products for the Finnish technology for more than $ 6 million per year. Over 600 best specialists from different countries work on the production of goods for children, the quality is monitored at all stages of the work. Finished goods are delivered promptly to customers anywhere in the world.

Interesting, modern and practical things under the brand name NASIMO are sold at affordable prices. Now it is very easy to make a child happy.

RU

NASIMO.US  подразделение холдинга NASIMO, отвечающее за работу с дистрибуторами в США, Канаде, Мексике, странах африканского континента, Азии, Австралии и Японии.

Головной офис находится в Лос-Анжелесе, а представительства и дистрибуторы в 80 странах мира. Производственные площадки, размещенные в Мексике (Монтеррей) и в Австралии (Перт), выпускают продукцию по финской технологии более, чем на $6 млн. в год. Над изготовлением товаров для детей трудится свыше 600 лучших специалистов из разных стран, качество контролируется на всех этапах работ. Готовые товары оперативно доставляются покупателям в любую точку мира.

Интересные, современные и практичные вещи под маркой NASIMO продаются по доступным ценам. Теперь сделать ребенка счастливым очень просто.   

  • Мы нашли статью
  • Мы нашли товары